Humaan Kapitaal

In 2015 leidt de toestroom van grote groepen mensen naar Nederland tot een beladen debat. Het project Humaan Kapitaal is een zoektocht naar de toegevoegde waarde van de nieuweling. Het bepalen van deze meerwaarde gebeurt aan de hand van een economisch prisma.